Tatt av Heimdal: Kom inn Heimdall

Tatt av Heimdal: Kom inn Heimdall

Kjetil Berge

Heimdal Kunstforening

Opning 25.02.2017 kl. 13.00

Som ein del av satsinga Tatt av Heimdal inviterer Heimdal Kunstforening og kunstnaren Kjetil Berge til opning av prosjektet Kom inn Heimdall.

Kom inn Heimdall tar utgangspunkt i uklare funderingar om korleis ein skal redde verda, kven arbeider og trur på det, og kva slags plass kunsten har i denne problemstillinga. Ei interesse for tru, idealisme, engasjement og samanhengen mellom dette og identitet; for kva som er samlande, er Kom inn Heimdall si underliggjande fundering. Lokalt kan kanskje Heimdall, regnbogevakta hjelpa.

I forkant av opninga har Berge invitert ulike menneske, agnostikarar så vel som truande, til å delta i spirituelle seansar eller rundebords-samlingar for å få kontakt med guden Heimdall; ”den klartljosande”, vaktaren av Bifrost, gudane si bru. Ein seanse er ei førestelling eller ein seremoni i slutta selskap; omgrepet kjem av det franske ordet for sete eller sitje. Eit eksperiment for å få kontakt med det opphavlege Heimdal; via Heimdall i det hinsidige.

Om guden Heimdall seiast det at han er stor og heilag. Han treng mindre søvn enn ein fugl, og kan sjå 100 mil både natt og dag, og har så god hørsel at han kan høyre graset gro på engene og ullen vokse på sauane. Det var desse eigenskapane som gjorde at Gudane valte han til å vakte Bifrost.

Når Heimdall blåser i hornet Gjallarhorn, høyres det i alle verdshjørna. Hornet kan høyrast i både menneska sin verden og gudane sin verden, og til og med i underverda, og nyttast til å vekke gudane dersom det er fare på ferde. Eit signal frå dette hornet skal markere starten på Ragnarok, verdas undergang.

GOPR5810.JPG

Tatt av Heimdal er et samarbeid mellom kurator Helga-Marie Nordby og Heimdal Kunstforening. Gjennom ulike sosiale og utforskande prosjekter ynskjer kunstforeininga å skape engasjerande møter mellom kunst, stad og menneskjer. Eit av måla med prosjektet er utvikle foreining og staden gjennom deltaking og aktiv engasjement i våre egne omgivnadar. Tatt av Heimdal har mange lag og skje i fleire omgangar fram til sumaren 2017.

Tatt av Heimdal er støtta av Torstein Erbos Gavefond, Norske Kunstforeninger, Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune.

Tatt av Heimdal: Adresse Contoirs-Bankett

face_banner02

TATT AV HEIMDAL: ADRESSE CONTOIRS-BANKETT

7. ,8., 9., og 10. mars kl 19.00 og 20.00 i de gamle lokalene til Adresseavisen, Industriveien 13

deWangen-produksjoner er for tiden Tatt av Heimdal!

Vi har fått en svært midlertidig tilgang til Heimdals største tomme hus. Norges eldste avis har pakket sammen og flyttet til byen. Tilbake står 22 000 kvm gulvflate; en imponerende ruvende glass-og stålkonstruksjon med klare visuelle og arkitektoniske røtter i 70/80 tallet. Trykkeridelen lever og ånder riktignok fremdeles, men det resterende tomme landskapet av cellerkontorer, gangbroer, trappeløp, vegg-til-vegg tepper og åpne gulv, rommer kun et hult ekko av den en gang så aktive arbeidsplassen.

Furuflatene, veggtillvegg-teppene, åpne landskap, grønnskjæret i steingulvet, de hengende glasskuplene; badet i overlys om dagen, skjelvende av slitne neonrør om natten.

Ribbet for purpose og why, ødslige etasjer uten funksjon, men med en sær form for skjønnhet. deWangen produksjoner inviterer til «Adresse Contoirs Bankett», en enestående anledning til å oppleve bygningen på sitt aller stussligste.

TIDSPUNKTER OG PÅMELDING

  • Tirsdag 7. mars kl. 19.00 og 20.00
  • Onsdag 8. mars kl. 19.00 og 20.00
  • Torsdag 9. mars kl. 19.00 og 20.00
  • Fredag 10. mars kl. 19.00 og 20.00

Forestillingene er helt gratis, men påmelding er helt nødvendig og sendes til heimdalkunstforening@gmail.com eller på tlf/sms: 471 46 243 – første mann til mølla!

img_8253


Tatt av Heimdal er et samarbeid mellom kurator Helga-Marie Nordby og Heimdal Kunstforening. Gjennom ulike sosiale og utforskende prosjekter ønsker kunstforeningen å skape engasjerende møter mellom kunst, sted og mennesker. Ett av målene med prosjektet er utvikle kunstforeningen og stedet gjennom deltagelse og aktiv engasjement i våre egne omgivelser. Tatt av Heimdal har mange lag og vil foregå i flere omganger frem til sommeren 2017.

Tatt av Heimdal er støttet av Torstein Erbos Gavefond, Norske Kunstforeninger, Norsk Kulturråd, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune.

Tatt av Heimdal: Old Spice, Baby

Old Spice, Baby
Øyvind Sørfjordmo og Eirik Havnes
Tatt av Heimdal // Heimdal Kunstforening
12.11.-11.12.16

Velkommen til åpning av utstillingen Old Spice, Baby lørdag 12.11.16 kl. 18.00.

Sommeren 2016 fikk kunstnerne Eirik Havnes og Øyvind Sørfjordmo muligheten til å disponere den nedlagte krydderfabrikken, ”Kryddo”, på Heimdal som atelier, frem mot rivning i september.

I forbindelse med performancefestivalen som markerte starten på prosjektet Tatt av Heimdal, ble fabrikkens lokaler synliggjort som visningssted ved flere forestillinger og arrangementer Ett av målene med Tatt av Heimdal er å bli kjent med – og samtidig engasjere – Heimdal gjennom ulike utforskende prosjekter. Sørfjordmo og Havnes har tatt utgangspunkt i fabrikken for å skape arbeidene som vises i utstillingen. Arbeidene kan gjenspeile både hvilken situasjon Kryddo var i, samt historien bygget besitter. Utstillingen består av enkeltverker av både Sørfjordmo og Havnes, samt et verk de har laget sammen som kombinerer begge kunstnernes arbeidsmetoder.

Se bilder av åpningen på facebook.

Les meir

Tatt av Heimdal: Kurt Johannessen

Helgen 4.-6.november inviterer Heimdal Kunstforening og den anerkjente kunstneren Kurt Johannessen to unike performancer i to ulike privathjem på Heimdal.

Kurt Johannessen er kjent for sine poetiske og minemalistiske – og til tider humoristiske – performancer. Johannessen har tidligere gjort prosjektet i både inn og utland, og har stilt ut i blant annet Trondheim Kunstforening, Bergen Kunsthall og Bergen Kunstmuseum.

Se facebookevent her. Les meir

Medlemsutstilling 2016

Medlemsutstilling for Heimdal kunstforening åpner torsdag 1. desember kl. 19.00. Vi håper at riktig mange av dere vil delta! Det vil bli kurvfest på åpninga som vanlig, og da blir det anledning til både å treffe nye og kjente ansikter og se hva som er skapt av medlemmene rundt omkring i løpet av det siste året. Det blir gøy!

To verk pr. deltaker. Det blir innlevering 26. og 27. november i åpningstida fra 12.00 til 16.00. Merk dere datoene.

Tatt av Heimdal: Parking Space

banner-o%cc%88ppen-dialog

Sixten Sanne og Heimdal Kunstforening har gleden av å invitere deg til en åpen dialog om hva som skjer når vi endrer funksjonen til et sted, og hva konsekvensene kan bli?

Sixten Sanne er kunstneren bak Parkering Space (2016), som står åpen for publikum på Heimdals torg. Installasjonen ble realisert sammen med lokale innbyggere, med støtte fra Trondheim Kommune og som en del av satsningen Tatt av Heimdal. Med utgangspunkt i Parking Space (2016) inviterer vi til en en åpen dialog om hva de offentlige rommene brukes til i dag og hvilke muligheter vi har til å endre disse rommene?

Lørdag 29. oktober, kl. 13:00
@Heimdal Kunstforening

Gratis og åpent for alle – velkommen!

For mer informasjon se:

Facebookevent
www.tattavheimdal.wordpress.com
www.heimdalkunstforening.wordpress.com


ENGLISH:
Sixten Sanne and Heimdal Art Association invites you to an open dialogue about what happens when we change the function of a place, and what the consequences might be?

Sixten Sanne is the artist behind Parking Space (2016), which is open to the public in Heimdal center. The installation was realized together with local residents, with the support of Trondheim Municipality and as part of Heimdal Art Society initiative; Tatt av Heimdal. With Parking Space as a backdrop we invite to an open dialogue about how we use public spaces today and the opportunities we have to change these rooms?

Saturday, 29 October 13:00
@Heimdal Kunstforening

Free and open to everyone – welcome!

For more information see:

Facebookevent
tattavheimdal.wordpress.com
heimdalkunstforening.wordpress.com

Performance: FROM HEIMDAL TO HEIMDAL

We will be very pleased to welcome you at our performance FROM HEIMDAL TO HEIMDAL on the 19th of October at 17pm in Heimdal Bibliotek.
14689960_10153966909601914_570646825_o
The diagrammatic performance is the final event of our research project for the TATT AV HEIMDAL / / D Ø V V E R exhibition.

There will be the possibility to have a drink and a discussion afterwards at the Heimdal Kunstforening.

Prerna & Martinus

For more information see:
Facebook
heimdalkunstforening.wordpress.com