Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield)

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep /

Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

Two parts of the same

(TASC Ablett & Brafield)

Heimdal Kunstforening

Søndag 23. Sep. kl. 15

TASC Ablett & Brafield inviterer til en interaktiv performance ved Heimdal Kunstforening. De vil sammen med deltagerne undersøke begrepet helhet. Ved bruk av omgivelsene og farge vil TASC i en performativ seanse invitere deltagerne til å kartlegge underliggende psykiske karakteristikker som gir følelsen av helhet.

TASC Ablett & Brafield er et samarbeidsprosjekt mellom Amber Ablett og Stacy Brafield. De bruker koreograferte iscenesettelser, ofte basert på samhandlingen, å spise, for å utforske det uhåndgripelige bak begreper som nærvær, samtale og samvær.

De har vist sine prosjekter blant annet ved Gallery Lattitude 28, India, The Royal standard, Liverpool, Halka Art Project, Istanbul, Kunstnerforbundet, Entrée, Kunstnernes hus og Bergen Kunsthall.

Heimdal Kunstforening inviterer til deltagelse i performancen

Two parts of the same av TASC Ablett & Brafield.

Søndag 23. Sep. kl.15.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com -senest Torsdag 20. sep.

Reklamer

Drosjekaféen (Wild at Art)

Med fokus på sammenhenger mellom rasisme, fremmedfrykt og fordømmelsen som utøves i sosiale medier, kommenterer David Lamignan Larsen en sammenheng som maner til alternative ideer for integrering og normer i utstillingen Masquerade, som kan ses på Heimdal Kunstforening 01.09-23.09.

I relasjon til utstillingen vil vi invitere til to deltagende kunstverk som presenterer strategier for å bryte gitte samfunnsnormer som kan adressere nye måter å tenke mellommenneskelige normer og relasjoner.

Drojekaféen (Wild at Art) 13. Sep / Two parts of the same (TASC Ablett & Brafield) 23. Sep.

 

 

 

Drosjekaféen (Wild at Art)

Heimdal Kunstforening

Torsdag 13.Sep. kl. 18

«I en slags lengsel, fremmedgjøring eller utfartstrang, utviklet jeg gleden av å høre på musikk jeg ikke hadde hørt før, fra steder jeg ikke har besøkt, fra land jeg dessverre ikke kjenner noen fra, spilt over stereoanlegg i drosjebiler, høyt, på vei hjem fra byens natteliv. Denne musikken ble starten på mange møter og mange samtaler med byens drosjesjåfører. Jeg begynte å bli ganske avhengig av disse møtene, samtalene, tonene og rytmene som tok meg med ut i verden. I disse korte turene kunne jeg kjenne at jeg var et annet sted, drosjebilen ble som små eksotiske land på hjul, det gjorde meg lykkelig.»

Ann-Cathrin Hertling

Wild at Art består av kunstnerne Siri Gjære og Ann-Cathrin Hertling. Gjennom å frigjøre seg fra det konvensjonelle formatet konsert og forestilling, tar de oss med inn i en tilstand og til steder vi ennå ikke kjenner. Sammen med publikum skaper de unntakstilstander og mulighetsrom, som utfordrer våre tillærte identiteter og regler for adferd og norm. Og slik skaper de møter mellom mennesker som produserer nye, opplevelser, erfaringer, fortellinger, tilstander og virkeligheter.

Wild at Art har invitert med seg en rekke kunstnere og musikere for å skape Drosjekafeen. 

Drosjekaféen er utviklet og initiert i samarbeid med Heimdal Kunstforening og prosjektet Tatt av Heimdal kuratert av Helga Marie Nordby. Med utgangspunkt i Heimdal som sted bruker Wild at Art sine kunstneriske metoder til å presentere et sosialt rom med radikal gjestfrihet. Inspirert av drosjesjåfører og deres musikkønsker byr Drosjekaféen på musikalske opplevelser. Dette er verken en vanlig konsert, forestilling eller utstilling. Bli med inn i en tilstand og til et sted vi ennå ikke kjenner!

Drosjekaféen utspiller seg på Cicinions plass i Trondheim sentrum den 12. 13. og 14. Sep. Som en del av Bastard Festivalen.

http://www.avantgarden.no/program/drosjekafeen/

Wild at Art: v/ Ann-Cathrin Hertling og Siri Gjære. Medskapende/Medvirkende: Maria Kannegaard, Tor Andreas Haugerud, Alf Hulbækmo, Mattis Kleppen, Sunniva Skjøstad Hovde, Pål Rees, Siri Gjære, Ann-Cathrin Hertling, Drosjesjåfører og andre vi møter på vår vei. Produsent: Monica Aasen og Lyd: Tor Breivik. Co-produsert av Bastardfestivalen/ Teaterhuset Avant Garden. Drosjekaféen er et samarbeid mellom Wild at Art og Tatt av Heimdal/Heimdal Kunstforening v/kurator Helga Marie Nordby

Heimdal Kunstforening inviterer til

Drosjetur fra Heimdal Kunstforening til Drosjekaféen -for en helhetlig kunstopplevelse.

Torsdag 13. Sep. kl.18.00

Påmelding sendes til heimdalkunstforening@gmail.com

-senest tirsdag 11. Sep.

Masquerade -Utstilling David Lamignan Larsen

David Lamignan Larsen er utdannet fra Kunstskolen i Rogaland, Kunsthochschule Berlin-Weißensee og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.
Han har tidligere stilt ut på Museet for samtidskunst, Färgfabriken, UKS, Landmark, Bergen Kunsthall og Konstnärhuset i Stockholm.

David Lamignan Larsen er vokst opp med bakgrunn fra to kulturer. Igjennom sin kunst jobber han med identitet og stiller spørsmål ved hva som ligger til grunn i vårt første møte med nye mennesker. I vårt tillærte spekter av verdikoder og visuelle fordommer har vi allerede en mening om hvem vi møter. Larsen spiller ut våre fordommer og igjennom kunstens sublime språk vil vi oppleve usikkerhet om hva som er ekte og hva som viser seg å være skapte karakterer.
Gjennom å arbeide med musikk, performance, maleri, tegning, trykk og installasjon, former han nye karakterer i en alternativ virkelighet.

Som en vidreføring av utstillingens tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning av utstillingen lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!
Vi spiller musikk til kl 23.

Many Worlds -Utstilling Jane Wenstrand

Jane Wenstrand har utviklet seg som maler i 15 år igjennom kurs på Rotvoll Kunstskole og Heimdal Kunstskole. Hennes malerier har en tvetydig innholdsfremstilling i en særegen malerisk stil. Slik kan man assosiere menneskets ulike utgangspunkt for å være og forstå, men også den indre ubalansen, eller splittelsen, som man kan oppleve. Maleriene inviterer til innlevelse og refleksjon.

Jane Wenstrand stiller ut i Kafégalleriet i Heimdal Kunstforenings 2. etg. samtidig som David Lamignan Larsen viser sine arbeider i Kunstforeningens galleri i 1. etg. David Lamignan Larsens utstilling Masquerade, viser ulike karakterer som er skapt av ham selv. Slik aktualiserer han hvordan man gjør seg opp en mening, og stiller spørsmål ved hvordan fordommer og egenskapt virkelighet kan oppstå. Slik kommuniserer David Lamignan Lasens utstilling Masquerade og Jane Wenstrands utstilling Meny Worlds med hverandre, da begge utstillingene presetnerer en tolkning av hvordan man kan splittes mellom den indre og den ytre siden av seg selv.

Som en vidreføring av utstillingenes tematikk vil Heimdal Kunstforening invitere til

Åpning lørdag 1. sep kl 19 med Maqueradefest!

David Lamignan Lasen viser da performancen «Weird Science»
Immi viser sine illusjonistiske evner og
Chipmasta skal spille for oss!

Ta med egen maske eller få en utdelt!

Åpning av to utstillinger Lørdag 14. april kl 13

Medlemmer fra Heimdal Kunstforening har tolket begrepet tid. Gruppeutstillingen Tid åpner for et bredt spekter av tolkninger og refleksjoner- og setter verkene inn i en større fortelling der ulike ideer om tid sammen skaper en større mening.

Utstillingen Tid står i relasjon til Pernille Elida Fjorans utstilling Konstallasjoner i foreningens 1. etg. i samme periode.

Velkommen til åpning av to utstillinger Lørdag 14. April Kl 13

Bilde

Velkommen til åpning lørdag 14. april Kl 13

web_bilde_pernille_elida_fjoran_crop

 

«Hvordan påvirkes vi av stillheten og det som ble valgt vekk fra åpenheten fra våre tidligere forfedre -og mødre? Hvilke språkløse erfaringer er det vi ubevisst gir videre til fremtidige generasjoner, og hvordan preger det fortellingene om våres liv? Det er dette jeg ønsker å nærme meg ved å tegne mest mulig med lukkede øyne for å føle det jeg ikke kan se»

Familier og samfunn er kontinuerlig i en utvelgelsesprosess som skaper våre felles arkiver. Her vurderes det hva som skal hentes frem og viderebringes, hva som skal lagres, og hva som skal saneres.

Pernille Elida Fjoran vil vise bearbeidede fragmenter fra sitt personlige arkiv. Igjennom å sette sammen fotografi, tegning, maleri og broderi skaper kunstneren nye konstellasjoner hvor tid og sted er tatt ut av sammenheng. Fjoran undersøker det private arkivets rolle for vår kollektive bevissthet og stiller spørsmål ved et arkivs behov for forankring i tiden før og tiden det taes frem i. Vi spør oss, kan et arkiv representere en arv uten å ha tilhørighet til tid og sted, -og hvilken arv kan det i såfall være?

Årsmøte i Heimdal Kunstforening

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Heimdal Kunstforening 12.04.2018 kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt i kunstforeningens lokaler. Det blir lett servering.

Håper mange har mulighet til å delta! 

 

Sakspapirer kan lastes ned her:

Dagsorden årsmøte i Heimdal Kunstforening

Årsberetning for Heimdal Kunstforening 2017

Årsberetning Heimdal Kunstskole 2017

Årsregnskap 2017 i ett ark Kunstforeningen

Årsregnskap 2017 i ett ark Kulturhuset

Årsregnskap 2017 i ett ark Kunstskolen

Innstilling til styremedlemmer i Heimdal Kunstforening

Vel møtt!

Beste hilsen
Styret i Heimdal Kunstforening

 

Velkommen til Åpning Lørdag 3. feb Kl. 13.00

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten jobber både performativt og innenfor medier som video, installasjon og fotografi. I Wettens kunstpraksis belyser hen problemstillinger knyttet til trans- identitet og makthierarkier, samtidig som hen retter oppmerksomheten mot rettigheter og ansvarliggjøring i et globalt samfunn. Ved å skape en sammenheng mellom digitale og menneskelige kvaliteter, oppstår et subtilt språk hvor Wetten åpner opp for nye perspektiver. I utstillingen vil du oppleve to videoinstallasjoner som begge stiller spørsmål ved identitet og samspillet mellom den indre og ytre påvirkningen vi forholder oss til.

Wetten har tidligere vist arbeider på Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.


__________________________________________________________________

English

ki. o id ai ((())) is this now?

Synnøve Sizou G. Wetten 03.02 – 18.03

Synnøve Sizou G. Wetten works within video, installation, performance and photography. Trough artpractise Wetten question rights and responsebility within trans-identity and powerstructures in the global society. By connecting human and digital aspects Wetten make new perspektives trough a subtile language. In the exhibiton you will be presented to two videoinstallations, who both look into the question of the interplay between identity and both inner and outher influences.

Wetten has previously shown work at Kunstnernes Hus, Kunsthall Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 19th Biennale of Sydney, Human Resources/ US, UKS og Museet for Samtidskunst. Hun er en av iniativtakerne til FRANK i samarbeid med Liv Bugge og Sille Storihle.